Intuitiv GudinneHealing

Intuitiv Shamansk  GudinneHealing

    del 1 & 2

 

 

Intuitiv Shamansk  GudinneHealing är en kurs i 2 delar om 3 dagar vardera.

 

Här får Du lära dig denna Healings grunder ända från bemötandet av klienten, olika metoder i healingen såsom kristaller, runor, händernas placering, helande trumning, örter och essenser, fram till då healingen är över och klienten skall ta med sig upplevelsen hem.

 

Du tar del av grundläggande healing kunskaper som energiaspekter, färger, chakras, guider, auraseende/kännande och hur Du intuitivt öppnar upp och blir en absolut klar kanal för Gudinnans Helande Kraft.

 

Denna Intuitiva Shamanska Healing ställer krav på healern som måste ha tillit att låta intuitionen avgöra förfarandet under varje enskild session, att ha tillit till att låta Gudinnans Kraft och Kärlek styra även om vissa grunder finns.. Vi kommer noga att gå igenom etik, ansvar, hur man som healer neutraliserar sig för att inte gå in med sitt ego/bekräftelsebehov med mera. Du får lära dig att under healingen verkligen vara en fullständigt Klar Kanal för Gudinnan.

 

Intuitiv Shamansk GudinneHealing passar utmärkt till egenvård, och som kraftfull healing i sessioner med klienter. Den är även lämplig till husdjursbehandling.

 

Denna Healingform är resultatet av Lola Korpstjärnas egna erfarenheter av healing, som många, många nöjda klienter säjer sig ha fått fantastiska resultat av.

Med bredden i metodik och förmågan att kanalisera Gudinnans kraft så ger denna healingform mycket goda resultat på många områden.

 

 

Del 1 ger dig hela grunden till denna healingform, med ett medföljande textkompendium och vissa hemuppgifter.

Del 1 kostar 2900:-

 

 

Del 2 ger dig praktisk kunskap,

och en kraftfull energiöverföring

av Gudinnans Kraft genom

Priestess of Avalon Lola Korpstjärna.

Du får avlägga ett arbetsprov och blir därefter diplomerad i Intuitiv GudinneHealing.

Om provet inte är tillfredsställande, får Du handledning och ett nytt datum för detta prov, med ny möjlighet till att diplomeras.

Del 2 kostar 2600:-

 

 

(Den underbara bilden av Bridget tillhör Wendy Andrews och kan beställas här: www.paintingdreams.co.uk )