Nordisk PrästinnaSkola Frejas Döttrar & Söner

Ravenstars Nordiska

PrästinnaSkola; 

Frejas Döttrar & Söner


Utbildning i upp till 3 år med syftet att skola Freja NaturPrästinnor/Freja NaturPräster i

Moder Jords Tjänst.

 

Utbildningen står fri från religioner och samfund, och strävar efter att låta varje individ finna sin egen personliga kontakt med Gudinnan, sin egen grund att stå på i harmoni och kraft.Det första läsåret, i denna certifierade djupgående och omvälvande resa, tar sin början i Samhaintid, dvs slutet av Oktober.

...Under ett års tid arbetar vi med 8 st utbildningsblock, oavsett om du studerar på distans eller om du kommer till varje träff, dessa träffar är lördag till söndag med möjlighet till gemensamt, enkelt boende.

Detta första läsår går på djupet av din själ och personliga utveckling.

Du kommer att följa årets hjul, Gudinnehjulet, och ta del av övningar, ceremonier, dynamiska grupparbeten såväl som personliga resor in i okända rum..
Du får hela vägen stöd och råd i ditt växande med utgångspunkt i Gudinnans allomfattande kärlek.

Våra arbetsmetoder under läsåret utgår främst från shamanism och gammal klok-konst/häxkonst, traditionell Prästinnemagi och kunskap, naturens budskap, av att se in i sin själ, krama sina skuggor samt lyfta fram sina styrkor.
Vi använder oss av samtal, trumresor, meditationer, sejd och runor, berättande sagor och mycket mer.

Ramen på utbildningen är den shamanska Cirkeln; där vi samtalar, delar och ger feedback på deltagarnas upplevelser.

Resan genom Årshjulet, Gudinnehjulet..
..börjar med kursdelen Transformationen, går vidare genomVilan, Gnistan, Löftet, Glöden, Ljuset, Överflödet, och avslutar, knyter ihop året, med Skörden.

Här lär du känna Gudinnas olika ansikten, och får spegla dig i dem.
Du lär dig att leva i samklang med årets alla energier, och du lär dig framförallt att se klart på dina egna mönster och känslor.
Vi balanserar Gudinnan och Guden inom oss.

Du som vill vara med, söker en relation med Gudinnan och din egen andliga kraft eller så har du ett kall att tränas för att verka utåt som Hennes Prästinna /Präst.

Detta första läsår är lämpligt i båda fallen.
Enkelt boende i Templet för dem som vill, frukost samt textmaterial och hantverksmaterial ingår. En rekommenderad litteraturlista tillkommer, men utan tvång att läsa.

Du har under hela året kursen pågår löpande handledning av din lärare som du själv bokar vid behov, samt stöd ur den Cirkel som nu skapas; Systra- och Brödraskapet som är dina studiekamrater.
Kostnad för
hela läsåret är 14000SEK (ink. moms) varav 2000SEK betalas in i anmälningsavgift (återbetalas endast vid sjukintyg) som kan delas upp i upp till 4 st delbetalningar.

 

Sista ansökan samt anmälningsavgift

1 Oktober vid varje nytt läsår.

 

Jag Carola Korpstjärna är utbildningens grundare och huvudlärare och jag förbehåller mig rätten att välja ut de deltagare som jag anser bäst gynnas av denna utbildning.

 

                   ♥ )O( ♥

 

Genomgripande Utbildning. 1 till 3 år.

Första året;        Resan genom Hjulet ger baskunskaper med den personliga resan genom årshjulet, Gudinnehjulet, som inramning.


Andra året;

Att Spinna tråden är en intensiv praktisk & teoretisk Prästinneträning.

 

Tredje året; Völvans Väv är en fördjupad träning för den avancerade Prästinnan.

 

 

Referenser från tidigare elever:

"Ravenstars Prästinnaskola är ett intensivt år med fokus på inre växande och möten med Gudinnans olika aspekter.

Genom att följa livshjulet med årstidernas växlingar har livet blivit mer tydligt och det är lättare att veta när det är läge för olika ageranden.

Året har gett starka band till alla systrar i cirkeln och tillsammans har vi bland annat delat trumresor, ceremonier, skratt och tårar.

Med mig bär jag nu fantastiska redskap och möjligheter till fortsatt utveckling.

Detta år har varit väldigt givande för mig och Lola har varit en jättebra lärare som verkligen delar med sig av sin kunskap.

Jag kan varmt rekommendera första året i Prästinnaskolan"

Annelie, Östersund

 

 

 

 

 

Här under kan du själv ladda ner information samt ansökningsblankett för Nordisk Prästinnaskola

Frejas Döttrar!