Trumresa

Låt mig ta Dig med på en helande trumresa!

 

Detta är en gammal shamansk väg till vägledning, att med Trumman som häst företa sig en själslig resa.. Möten med kraftdjur och andra fylgior, bilder & symboler, landskap, färger med mera upplevs ofta på dessa drömlika resor, om än olika för person till person. Sammantaget ger trumresor oftast en annan vinkel på dina frågeställningar / livssituation än ditt "vanliga" medvetande tillåter.
Under hela resan ligger du behagligt nedbäddad på golvet och vi reser tillsammans, tolkar efteråt tillsammans vad som upplevts. Dessa trumresor är djupt andliga och ger ofta budskap som är till stor hjälp i vår vardag då vi söker vår egna inneboende kraft.

Trumresor är också underbara att göra i grupp.