Coaching / Problemlösning

Coaching

 

Med hjälp av kreativ coachning finner du nya sätt att tänka, och hur du kan börja skapa din egen framtid.

Du får hjälp att se mönster dina egna föreställningar och/eller tidigare värderingar som inte gagnar dig längre, nya frågeställningar och enkla metoder att komma vidare för att finna dina egna svar för att bemöta dina egna behov. Här krossar vi tillsammans destruktiva skuggor & illusioner, och lämnar plats för ny positiv kraft!
Denna coachning är ofta invävd i Ravenstars sessioner.